TRUMPAI APIE ŠIAS NAUDOJIMO SĄLYGAS
Prieš pradėdami naudotis mūsų interneto svetaine, atidžiai perskaitykite šias sąlygas, kuriose išdėstytos naudojimosi mūsų svetaine taisyklės. Tas faktas, kad jūs toliau naršote mūsų interneto svetainėje, reiškia, jog sutikote su šiomis nuostatomis ir sąlygomis.

JŪSŲ ASMENINĖ INFORMACIJA
Jūsų asmens duomenis, kuriuos jūs mums pateikėte šioje interneto svetainėje, mes tvarkome pagal mūsų Privatumo politikoje nustatytas sąlygas. Prašome užtikrinti, kad informacija, kurią pateikėte mums šioje svetainėje, įskaitant bet kokį naudotojo vardą ir slaptažodį, būtų laikoma saugioje, patikimoje ir konfidencialioje vietoje.
Be to, savo interneto svetainėje mes naudojame slapukus. Išsamesnę informaciją apie jų naudojimą rasite mūsų Slapukų politikoje.

INFORMACIJA MŪSŲ INTERNETO SVETAINĖJE
Mes dedame visas pastangas užtikrinti, kad mūsų interneto svetainė visuomet tinkamai funkcionuotų, tačiau negarantuojame nei jos prieinamumo, nei pasiekiamumo. Išskyrus šiame dokumente nurodytus atvejus, mes neprisiimsime atsakomybės už jokią žalą, nuostolius, išlaidas ar sąnaudas, kurias jūs patyrėte dėl to, kad mūsų svetainė buvo neprieinama arba nepasiekiama. Jei mes pastebėtume, kad kainos šioje interneto svetainėje yra nurodytos neteisingai, mes pasiliekame sau teisę jas ištaisyti ir neparduoti produkto ta kaina, kurią iš pradžių matėte mūsų svetainėje.

NUORODOS IR DALIJIMASIS INFORMACIJA
Visos mūsų interneto svetainėje pateiktos nuorodos arba dalijimosi (per socialinius tinklus, tinklaraščius ir panašias tinklavietes bei komunikacijos paslaugas) galimybės yra suteiktos tik jums naudotis ir tik jūsų patogumui. Nuoroda nėra nei mūsų išreikštas patvirtinimas, nei rekomendacija ir ji nereiškia, kad mes esame kaip nors susiję su ta svetaine, į kurią pateikėme nuorodą. Mes neatsakome už jokių kitų svetainių, kurios teikia nuorodas į mūsų interneto svetainę, arba į kurias mes pateikėme nuorodą mūsų svetainėje, turinį, nei už teisines pasekmes, kylančias iš to, kad jūs sudarėte kokias nors sutartis su trečiosiomis šalimis, turinčiomis tas svetaines, į kurias mes pateikėme nuorodą, ir mes neprisiimame atsakomybės už jokius jūsų dėl to patirtus nuostolius, žalą, išlaidas, sąnaudas ar jums tekusią atsakomybę.
Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad tuo atveju, jei dalinatės turiniu į kitas platformas, jose gali būti taikomos atskiros nuostatos ir sąlygos, kurios susijusios su organizacija, suteikiančia jums galimybę dalintis. Prašome peržiūrėti bet kokios interneto svetainės, į kurią numatote dalintis mūsų svetainės turiniu, nuostatas ir sąlygas, nes gali būti, kad jose bus nuostatos, draudžiančioms jums dalintis tokiu turiniu.
Mes neprisiimsime atsakomybės už jokius nuostolius, žalą, išlaidas, sąnaudas, vėlavimus ar kokią nors kitą jums tekusią civilinę atsakomybę (be apribojimų įskaitant bet kokius finansinius nuostolius, įskaitant pelno praradimą), kurią galėtumėte patirti dėl įvykio, kurio mes pagrįstai negalime kontroliuoti (be apribojimų įskaitant bet kokį neįvykusį perdavimą, nutrūkusį ryšį, kompiuterio ar kitos infrastruktūros gedimą, arba jūsų negalėjimą dėl kokios nors priežasties pasiekti interneto svetainę, arba bet kokį nepavykusį, klaidingą ar vėluojantį kokio nors įspėjimo ar pranešimo arba nurodymo siuntimą ar gavimą naudojantis paštu arba bet kokiomis elektroninėmis laikmenomis).

AUTORIŲ TEISĖS
Visų svetainės dalių turinys priklauso BOYARD arba BICIULIS.LT . Tai reiškia, kad autorių teisės į visą tekstą, aprašymus ir vaizdus priklauso BOYARD arba BICIULIS.LT . Jos apima ir mūsų pavadinime bei logotipuose esančius prekės ženklus. Jums leidžiama asmeninio naudojimo tikslu iš mūsų interneto svetainės į vietinį standųjį diską atsisiųsti ir atsispausdinti šios svetainės ištraukas. Be to, tokias atsisiųstas ištraukas jūs galite nukopijuoti kitiems, tačiau su sąlyga, jei tai darysite nesiekdami sau pelno.
Išskyrus atgaminimą asmeninio naudojimo tikslu, draudžiama kokia nors forma atgaminti visą šios svetainės turinį ar jo dalį. Tai pat draudžiama kokia nors forma (nesvarbu, ar būtų atspausdinta popieriuje, ar elektroninė, arba kitokia forma) kopijuoti arba kaip nors kitaip įtraukti ir laikyti bet kokią mūsų svetainės turinio dalį kokioje nors kitoje interneto svetainėje, elektroninėje paieškos sistemoje, publikacijoje arba kitokiame darbe.
Jei norėtumėte mūsų turinį naudoti kokiais nors kitais nei anksčiau minėtais tikslais (įskaitant tinklalapio kadravimą), pirmiausia reikėtų kreiptis į mus ir gauti mūsų leidimą.

ĮSITIKINKITE, KAD ŽINOTE ATNAUJINTAS SĄLYGAS
Mes pasiliekame sau teisę bet kuriuo metu pakeisti sąlygas, kuriomis jums siūlome mūsų svetainę ir produktus. Visi mūsų teisinių nuostatų ir sąlygų pakeitimai įsigalios iškart po jų paskelbimo šioje svetainėje ir bus taikomi visuomet, kai ateityje naudositės mūsų svetaine. Jūs turėtumėte reguliariai pasitikslinti mūsų svetainėje skelbiamas Naudojimo sąlygas ir politikas, nes nuo paskutinio jūsų apsilankymo jos gali būti pasikeitusios.

KO NEGALIMA DARYTI MŪSŲ SVETAINĖJE
Naudojantis mūsų interneto svetaine negalima: 1) trukdyti veikti visoms su saugumu susijusioms svetainės funkcijoms ar ypatybėms, kurios neleidžia arba apriboja galimybes naudotis per interneto svetainę pasiekiamu turiniu ar jį kopijuoti, arba jas išjungti; 2) savo paskyroje pateikti neteisingus duomenis; 3) naudotis kito asmens tapatybe negavus to asmens leidimo, arba meluoti, kad veikiate asmens, subjekto ar organizacijos vardu; 4) naudotis interneto svetaine, jei mes esame suspendavę arba atėmę teisę ja naudotis; 5) siuntinėti brukalą, šlamštą ar pasikartojančius el. pašto parnešimus; 6) užsiimti bet kokia draudžiama ar neteisėta veika; 7) modifikuoti svetainę, kliudyti jai veikti, ją išjungti, sugriauti arba į ją įsilaužti; 8) netinkamai naudotis šia svetaine sąmoningai įdiegiant virusus, Trojos arklius, kirminus, logines bombas ar kitą panašią medžiagą, arba imantis kokių nors kitų veiksmų, kurie galėtų pakenkti šiai svetainei, kokio nors kito šios svetainės naudotojo įrangai, arba kuri galėtų turėti kenksmingą poveikį kokio nors šios svetainės naudotojo patirčiai naudojantis šia svetaine; 9) rinkti bet kokius duomenis iš šios svetainės, išskyrus šiose Naudojimo sąlygose nurodytus atvejus; 10) pateikti kokį nors turinį, kuris būtų užgaulus, grasinantis, nešvankus, melagingas, šokiruojantis ar įžeidžiantis, arba bendradarbiauti jį pateikiant; 11) priekabiauti prie kitų interneto svetainės naudotojų, mūsų darbuotojų ar kitų asmenų, juos skriausti arba bauginti; 12) pateikti bet kokį naudotojo turinį negavus to turinio savininko leidimo, arba bendradarbiauti jį pateikiant, arba kaip nors kitaip pažeidinėti autorių teises, prekės ženklo ar kitas trečiųjų šalių teises; arba 13) pateikti kokią nors neteisingą, privataus pobūdžio, konfidencialią arba šmeižikišką informaciją ar komentarus apie kitus asmenis (įskaitant asmeniškus neįrodytus kaltinimus įvykdžius nusikalstamą veiką arba sunkų nusikaltimą, kurie galėtų pakenkti tų asmenų reputacijai bet kokio asmens, skaitančio jūsų komentarus, akyse), arba bendradarbiauti juos pateikiant. Jums pažeidus šias Naudojimo sąlygas, mes galime visam laikui arba laikinai nebeleisti jums naudotis šia svetaine. Taip pat mes galime imtis kitų veiksmų, įskaitant (tačiau neapsiribojant tuo, kas nurodyta) tai, kad pranešime apie jus policijai ar kitai teisėsaugos institucijai, paskelbsime perspėjimą arba kreipsimės su ieškiniu į teismą bei sieksime, kad mums būtų atlygintos visos išlaidos, kurias patyrėme dėl tokių jūsų veiksmų.

JEI KILO KLAUSIMŲ
Jei jums iškilo kokių nors klausimų dėl šios interneto svetainės, galite kreiptis į mus.